ทางญี่ปุ่นออกข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต タイプミポン国王死去 (Tai Pumipon kokuoo shikyo) ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย #เรารักในหลวง

ทางญี่ปุ่นออกข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต タイプミポン国王死去 (Tai Pumipon kokuoo shikyo)   ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย #เรารักในหลวง

みんなの反応


  • ja力pan©
  • ทางญี่ปุ่นออกข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต タイプミポン国王死去 (Tai Pumipon kokuoo shikyo) ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่…

投稿者


ja力pan©
@jay_jatuporn

今日のランキング